Nyhet

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2021

Nu finns bankens årsredovisning för 2021 publicerad.

Det negativa resultatet, -10,2 miljoner kronor, förklaras främst av investeringar för att framtidsäkra banken och för att åtgärda tidigare brister. Detta, tillsammans med en hårt konkurrensutsatt marknad med låga räntor, har medfört en tydligt minskad in- och utlåningsstock samt minskat antal medlemmar.

För att aktualisera verksamheten, öka medlemsnyttan och återgå till att löpande återbetala medlemsinsatser pågår ett omfattande förändringsarbete.

Vårt nya bolån som lanserades i juni gör att vi under andra halvan av året planar ut den negativa trend med minskande lånestock vi sett under de senaste åren. Jag har stor tilltro till att de betydande förändringar vi genomför kommer förmå att styra verksamheten mot en stark och positiv utveckling, kommenterar Johan Thelander, vd.

Du hittar årsredovisningen här