Information

Delårsrapport 2021

blåbarskogen jakse.jpg

Nu finns JAK Medlemsbanks Delårsrapport för 2021 publicerad under finansiell information här på jak.se.

”Vi har tagit stora kliv framåt under det första halvåret och jag har stor tilltro till att de betydande förändringar vi genomför, såsom lansering av nya låneprodukter, kommer förmå att bryta de negativa trender vi sett de senaste åren”, kommenterar Johan Thelander, vd JAK Medlemsbank.

Resultat för januari–juni 2021 landade på minus 5,9 miljoner kronor. Banken har under de senaste åren behövt investera stora resurser för att hantera äldre brister och nå en adekvat regelefterlevnad och ett effektivt systemstöd. Detta har medfört en tydligt minskad in- och utlåningsstock samt minskat antal medlemmar, vilket påverkar bankens lönsamhet negativt.