Nyhet

Delårsrapport 2022

Delårsrapport2022

Nu är JAK Medlemsbanks Delårsrapport för 2022 publicerad under finansiell information här på jak.se.

”Vi kan nu se att de betydande satsningar vi genomfört i kombination med ett gynnsamt marknadsläge har brutit den negativa trenden med minskande utlåning vi haft de senaste åren. Under första halvåret ökade utlåningen med 8 procent och juni månads nyutlåning var den högsta sedan Banken startades. Räntenettot släpar än så länge efter, då snitträntan i lånestocken sjunkit, men i takt med att volymerna ökar kommer även räntenettot öka”, säger Johan Thelander, vd JAK Medlemsbank.

Resultat för januari–juni 2022 landade på minus 5,7 miljoner kronor. Banken har under de senaste åren investerat stora resurser för att hantera äldre brister, bygga en kraftfull plattform för affärsutveckling och nå en adekvat regelefterlevnad samt en effektiv organisation.

Läs Delårsrapporten för 2022 här.