Nyhet

Extrastämma och medlemsträff

inlagg 18 juni.jpg

JAK Medlemsbank kommer hålla extrastämma genom poströstning den 2 juli. Syftet med extrastämman är bland annat för att skynda på införandet av modellen för överlåtelse av insats medlem till medlem.

Styrelsens medlemsutskott bjuder in till en digital medlemsträff den 22 juni kl. 18:00–19:30. Vid medlemsträffen kommer de nya låneprodukterna presenteras, det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor om extrastämman. Anmäl dig senast måndag 21/6!