Nyhet

JAK aviserar om kommande räntehöjning

Information om kommande räntehöjning

JAK är en medlemsägd bank där medlemmarna hjälps åt med bankens kostnader och inlåning. JAK arbetar för att bedriva en kostnadseffektiv och hållbar verksamhet där allt eventuellt överskott används för ökad medlemsnytta och återinvesteras i verksamheten.

För att täcka verksamhetens kostnader och vara en långsiktigt hållbar bank justerar vi nu räntan för JAK Bolån till 3,74% (3,29% för dig som erlägger överinsats). Denna ränta kommer att gälla fr.o.m. 1 januari 2023.

Vår ambition är att erbjuda en så fördelaktig ränta som möjligt till våra medlemmar. Fler medlemmar och ökad inlåning ger JAK bättre möjligheter till ökad kundnytta och attraktiv ränta. Att öka medlemskåren och inlåningen är ett ständigt pågående arbete och med våra medlemmars stöd hoppas vi kunna öka medlemsantalet och inlåningen de kommande åren. Tillsammans kan vi se till att det finns ett hållbart alternativ i bankbranschen.