Nyhet

JAK byter vd

Byte-vd

JAK Medlemsbanks styrelse har beslutat att byta vd. Bytet kommer ske under hösten och nuvarande vd, Johan Thelander, kvarstår i sin roll fram till dess att en ny vd tillträtt.

”Jag är oerhört stolt över den transformation som jag tillsammans med medarbetare, förtroendevalda och medlemmar genomfört under de fem år jag suttit som vd. Det har varit en påfrestande tid, som kantats av utmaningar längs vägen. Genom minusränta och pandemi har vi idogt arbetat för att öka medlemsnyttan och den starka och positiva utlåningen vi sett under året vittnar om att den börjat återställas. Med detta tackar jag för mig och önskar organisationen all lycka framåt”, säger Johan Thelander.

Ny vd är rekryterad och beräknas börja under hösten.