Nyhet

JAK informerar om ny medlemshantering

Information ny medlemshantering

Varför görs den här ändringen?

Banken arbetar med att införa ett nytt system för medlemshantering. Införandet av det nya systemet innebär att JAK kommer uppfylla kraven i den proposition om diversifierad medlemsavgift som godtogs under årsstämman detta år. Att stämman röstade för propositionen innebär att JAKs medlemmar kommer bli indelade i olika kategorier beroende på hur man använder bankens tjänster. Detta är ett steg framåt för att bättre motsvara medlemmarnas individuella behov.

Vad innebär den nya medlemshanteringen?

De nya kategorierna innebär att de som är stödmedlemmar inte kommer att ha några konton i banken. Vilket betyder att alla medlemmar som i dagsläget endast har ett inaktivt medlemskonto utan saldo hos JAK automatiskt hamnar i kategorin ”stödmedlem”. På så sätt minskar bankens kostnader eftersom det då inte finns några konton som inte används och de som är stödmedlemmar behöver inte betala några kostnader för banktjänster som de inte vill använda.

Vad händer nu?

För att fortsätta processen med det nya systemet kommer JAK stänga de medlemskonton som är tomma och alltså inte används. Eventuella sparpoäng kommer finnas kvar. Vi kommer med mer information om de olika stegen i processen inom kort.

Vi ber er se över den kontaktinformation ni har uppgett till oss så vi har rätt mailadress och telefonnummer till er, på så sätt kan vi spara på miljön och hålla ner kostnader genom att undvika brevutskick. Känner du andra medlemmar får du gärna påminna dem om att uppdatera sina kontaktuppgifter hos oss, så hjälps vi åt att minska pappersutskicken.