Nyhet

JAK Medlemsbank aviserar om kommande räntejustering

Räntejustering

JAK Medlemsbank aviserar om kommande räntejustering.

Räntejusteringen genomförs för att täcka bankens kostnader. På grund av inlåningen till banken minskar kan vi inte låna ut pengar i den takt som låneansökningar kommer in. Banken måste därför fördela kostnaderna på den utlåningsstock som finns samtidigt som arbetet med att öka inlåningen fortsätter. Ju fler vi är desto bättre villkor kan vi erbjuda.

JAK Medlemsbank justerar räntan för JAK Bolån till 4,54% från den 1 juli 2023. Låntagare med erlagd överinsats erhåller ränterabatt om 45 punkter, vilket innebär en ränta på 4,09%.

JAK arbetar med flera satsningar för att förbättra både upplevelse och användning för våra medlemmar samt för att bli ett mer attraktivt val för nya medlemmar. Exempelvis så är Grus & Guld tillbaka, en satsning för att både öka medlemsnyttan och synligheten. Den digitala sajten är på plats och till hösten kommer ett fysiskt nummer som våra medlemmar kommer få i brevlådan. Den digitala sajten kan alltså alla ta del av, oavsett om man är medlem eller inte, medan det fysiska magasinet är en medlemsförmån som endast våra medlemmar får.

Banken arbetar med att utveckla en ny internetbank som blir enklare att använda, den kommer få ett mer modernt utseende. Ytterligare en satsning görs för att kunna arbeta med den nya medlemssegmenteringen som godkändes under årets stämma. JAK har även behövt stärka kompetensen internt på grund av olika regelkrav som ställs på banker.

Vi arbetar med ambitionen att erbjuda en så fördelaktig ränta som möjligt till våra medlemmar. Som medlemsägd bank behöver vi bli fler medlemmar och öka inlåningen för att ge JAK bättre möjligheter till ökad kundnytta och mer attraktiv ränta.

Vi vill rikta ett stort tack till dig som är medlem – tillsammans kan vi se till att det finns ett hållbart alternativ i bankbranschen.