Information

JAK planerar kontorsflytt

IMG_3143.gif

Styrelsen har beslutat att sälja JAK:s kontorsfastighet på Vasagatan 14 i Skövde för att flytta verksamheten till mer ändamålsenliga lokaler.

– De senaste åren har vi arbetat för att digitalisera vår verksamhet, något som även coronapandemin påskyndade. Nu har vi behov av att flytta till mer flexibla lokaler som stödjer vårt nya arbetssätt, säger vd Johan Thelander.

Sökande efter nya lokaler har påbörjats. Försäljningen förväntas ske under 2022.