Nyhet

Klimatriksdagen

klimatriksdagen rek

I helgen 2-3 april pågår Klimatriksdagen på Kulturhuset i Stockholm. JAK är med och stöttar evenemanget som är ett av Sveriges största demokratiska forum för klimatet. En riktig vitamininjektion för alla som engagerar sig i, eller är nyfikna på klimatfrågan! Eventet hålls både fysiskt och digitalt.

Varför har JAK valt att stötta Klimatriksdag 2022?
Vi på JAK vill alltid vara med där vi kan bidra till att lyfta våra hjärtefrågor i den offentliga debatten. Som medlemsbank verkar JAK för ett hållbart samhälle för människa, miljö och ekonomi genom att arbeta för en lägre skuldsättning i samhället och ett minskat resursuttag från miljön.

Vilket perspektiv saknas i klimatdebatten?
Det behövs ökad transparens avseende vad konsumenters pengar är med och finansierar när de väljer att ta lån eller placera sina sparpengar. Flera av de stora bankerna i Sverige lånar fortfarande ut till bolag som inte främjar ett hållbart samhälle. Ett sätt som vi alla kan vara med och bidra till att påverka klimatet är genom att bestämma vad våra pengar gör på banken. Hos JAK används aldrig dina pengar till att finansiera fossilindustrin eller annan miljöskadlig verksamhet utan lånas främst ut till andra medlemmar.

Vad vill ni se för klimatval-löften från våra politiker 2022?
Vi vill se att politiker inte använder världsläget, pandemin eller andra orsaker för att vika undan från den utlagda klimatpolitiken som vi måste följa för att nå de mål som satts. Vi vill också att politikerna gör det enklare att bedriva idéburna verksamheter där vinstmaximering inte är syftet med verksamheten. Vi behöver bli flera som bedriver verksamheter för en hållbar, framtida ekonomi där vi förbrukar mindre resurser.

Läs mer på klimatriksdagen.se