Information

Nyhetsbrev från JAKs VD

Brev från vd

Hej kära medlemmar,

Vi hoppas att ni alla har haft en fin start på det nya året.

År 2023 var händelserikt för JAK. Genom noggrann översyn av både kostnader och intäkter har vi genomfört betydande förändringar i bankverksamheten som skapat bättre förutsättningar för ett positivt resultat och en långsiktigt hållbar verksamhet. Vi har, bland annat, lanserat fasträntekonto för juridiska personer och börjat återbetala låneinsatser till våra medlemmar.

Återbetalning av medlemsinsatser
Flera medlemmar har väntat länge på att få sina låneinsatser återbetalda och det förekommer en del frågor kring detta. Längre ner i detta brev kommer därför information om låneinsatser och vad vi gör för att skapa förutsättningar för återbetalning.

Vi informerar även om skillnaden mellan insatser och ditt sparande som omfattas av insättningsgarantin.

Nu ser vi fram emot 2024 och fortsätter att arbeta för att stärka JAK och göra vår rörelse ännu starkare.

Tack för ert fortsatta stöd och engagemang!

Vänliga hälsningar,
Daniel Söderberg , verkställande direktör

Vad är en insats?
JAK är en ekonomisk förening, och i alla ekonomiska föreningar ska det finnas medlemsinsatser. Utöver obligatoriska medlemsinsatser kan föreningar även tillåta frivilliga insatser, så kallade överinsatser. Medlemsinsatserna kan beskrivas som medlemmarnas kapitaltillskott till föreningen. Genom att betala medlemsinsats blir medlemmen andelsägare i föreningen. En låneinsats är alltså en form av medlemsinsats, och du kan läsa mer om föreningens olika medlemsinsatser i stadgarna.

Medlemsinsatser är med andra ord inte samma sak som ditt sparande på något av de inlåningskonton som banken erbjuder sina medlemmar. Till skillnad från medlemsinsatser omfattas ditt sparande av insättningsgarantin, vilket du kan läsa mer om nedan.

Vad gör vi för att möjliggöra återbetalning till väntande medlemmar?
Stämman, styrelsen och den operativa bankverksamheten arbetar gemensamt för att skapa förutsättningar för återbetalning av låneinsatser till de medlemmar som väntar i återbetalningskön.

Vid årsstämman 2022 beslutade föreningen bland annat att införa en ny kapitaliseringsmodell med frivilliga överinsatser som ersatte den tidigare modellen med krav på låneinsatser. Det beslutades även att insatser ska kunna överlåtas medlem till medlem, vilket skapat bättre förutsättningar för att påbörja återbetalningen till väntande medlemmar.

Då vi under många år inte haft utrymme eller tillstånd ifrån Finansinspektionen för återbetalning av medlemsinsatser har vi en fördröjning för återbetalning och en kö har bildats. Beslutet om att insatser ska kunna överlåtas innebär att när en ny insats erläggs kan en låneinsats återbetalas till den som väntar på återbetalning. Detta hanteras av banken och sker i strikt kronologisk ordning.

Förändringarna som röstades fram på stämman, tillsammans med de övriga förbättringsåtgärder som genomförts i bankverksamheten, har inneburit att vi under 2023 kunnat ansöka och fått godkännande hos Finansinspektionen om att överlåta insatser. Ett mycket glädjande besked för föreningen som inneburit att flera väntande medlemmar nu fått sina insatser återbetalade.

Under 2024 arbetar vi tillsammans vidare för en hållbar ekonomi, och för att möjliggöra fortsatt återbetalning av insatser till de medlemmar som väntar.

Den statliga insättningsgarantin
Vi får ibland frågor om insättningsgarantin och hur den fungerar.

För våra medlemmars trygghet har vi insättningsgaranti på insatta medel i JAK. Samtliga våra inlåningskonton omfattas av insättningsgarantin, d.v.s. medlemskonto, sparkonto, transaktionskonto, skogskonto, stödsparkonto, sparlånekonto, fasträntekonto och eftersparkonto. Du kan läsa mer om våra kontotyper här.

Mer information om insättningsgarantin finns här. För att få mer detaljerad och fördjupad information rekommenderar vi dig att besöka Riksgäldens hemsida.