Information

Medlemsavgift 2024

Medlemsavgift 2024

Följande är information om kommande förändringar i medlemsavgifter för medlemskap hos JAK i enlighet med beslut från årets stämma.

Förändringar i medlemskategorier 2024:

Under hösten informerade vi om förändring av medlemskategorier, vi har nu bestämt oss för att göra en förenkling av kategorierna från och med årsskiftet.

  • För privatpersoner slås medlemskategorin Vardagskundsmedlem samman med Helkundsmedlem, vilket innebär att Vardagskundsmedlem försvinner.
  • För juridiska personer slås medlemskategorin Kundmedlem liten samman med Kundmedlem stor, vilket innebär att Kundmedlem liten försvinner.

För mer information om våra medlemskategorier läs på sidan om våra medlemskap.

Förändringar i medlemsavgifter 2024:

Efter beslutet på vår årsstämma om att diversifiera medlemskapet för att skapa en rättvisare avgiftsmodell, kommer vi att justera följande avgifter:

  • Medlemsavgiften blir 420 kronor.
  • För privatpersoner som nyttjar våra banktjänster (Helkundsmedlem) blir medlemsavgiften 420 kronor per år plus 30 kronor i månaden.
  • För juridiska personer som använder våra banktjänster (Kundmedlem Stor) blir medlemsavgiften 420 kronor per år plus 50 kronor i månaden.

Månadsavgiften för de medlemmar som nyttjar våra banktjänster kommer dras automatiskt från det konto man har hos JAK den första varje månad.

Vi ser fram emot att tillsammans fortsätta vår gemensamma strävan mot ekonomisk rättvisa och hållbar utveckling.

Tack för att du är medlem!