Nyhet

Medlemsträff 20 april

201pril2022medlemstraffrec

Årets första digitala medlemsträff hålls den 20 april kl. 18:00 där alla medlemmar ges tillfälle att bidra till att aktualisera och utveckla vår gemensamma verksamhet. På träffen kommer vi att diskutera styrelsens förslag till ny kapitaliseringsmodell (läs mer i G&G nr 1/2022 sid 34) och tillhörande föreslagna stadgeändringar.