Information

Ny tolkning från EBA

pexels-eugene-golovesov-9881652.png

EBA har kommit med en ny tolkning gällande villkoren för medlemsinsatser i kooperativa banker

Finansinspektionen (FI) har meddelat att de kommer tillämpa Europeiska bankmyndighetens (EBA) tolkningsförtydligande gällande villkoren för att medlemsinsatser i kooperativa banker ska få räknas in i kapitalbasen. Den nya tolkningen påverkar inte medlemsinsatser erlagda innan den nya tolkningen tillämpas utan bara framtida medlemsinsatser. Banken har i dag en stark kapitaltäckning och är i dialog med FI för att ta fram en ny kapitaliseringsmodell som är förenlig med den nya tolkningen.

I väntan på utfallet av dialogen med FI har bankens styrelse beslutat att dra tillbaka ansökan om återbetalning av medlemsinsatser som lämnades till FI den 9 juni 2021.

—Detta innebär en fortsatt fördröjning för alla som väntar på att återfå tidigare erlagd insats, vilket är beklagligt. Så snart en ny kapitaliseringsmodell godkänts av FI kommer vi att återuppta den kvartalsvisa prövningen avseende återbetalning av låneinsatser, säger bankens styrelseordförande Lena Eriksson Åshuvud.

Ansökan om stadgeändring, som innefattar möjligheten att låneinsatser kan överlåtas från medlem till medlem, ligger under fortsatt behandling hos FI. Banken har regelbunden kontakt med FI och har betonat stadgeändringens betydelse för bankens medlemmar och verksamhet.

Vi fortsätter att arbeta ihärdigt för att alla så snart som möjligt ska återfå sin insats.

Mer information kommer publiceras på våra kanaler allteftersom arbetet fortsätter.