Utskick

Trevlig helg

trevlighelgrektangel.jpg

Året 2021 har sammantaget varit ett produktivt år med fokus på ökad medlemsnytta. Vi planerar att fortsätta på inslagen väg nästa år med lansering av fler låneprodukter! De medlemsträffar som arrangerats av styrelsens medlemsutskott med flera har varit ett uppskattat inslag under året. Själv ser jag fram emot fler intressanta samtal och träffar under 2022.

Vi fortsätter vårt viktiga utvecklingsarbete framåt tillsammans, tack för att du väljer att vara medlem!

Vänliga hälsningar,
Johan Thelander, vd JAK Medlemsbank