Ledamot sedan 2022. Ordförande sedan 2024.

I JAK Medlemsbank som

 • Ordförande
 • Styrelseledamot
 • Revisions- och Riskutskott, ledamot
 • Kreditutskott, ledamot

Utbildning

 • Gymnasieekonom 
 • Internutbildningar på Swedbank och Handelsbanken inom företagsprogram, värdering skog/lantbruk och kommersiella fastigheter, ledarskap, placerings- och försäkringscertifiering och objektsfinansiering

Bankspecifik erfarenhet

 • Operativ: 25 år varav 20 år som Företagsrådgivare och
   kontorschef för Handelsbankens kontor i Svenstavik 2005-2008

Nuvarande befattning och övriga uppdrag

 • Eget skogsbruk
 • Entreprenadverksamhet inom eget aktiebolag i mindre skala
 • Äger och förvaltar bostadsfastigheter med 60 lägenheter

Tidigare erfarenhet

 • Årets Företagsrådgivare i Swedbank Jämtlands län 
 • Ordförande för Bergs kommuns näringslivsbolag