Ledamot sedan 2022.

I JAK Medlemsbank som

  • Styrelseledamot
  • Ersättningsutskott, ledamot
  • Revisions- och Riskutskott, ledamot

Utbildning

  • Affärsjuristprogrammet, Jönköping University

Nuvarande befattning och övriga uppdrag

  • Bolagsjurist Dina Försäkringar Göta

Tidigare erfarenhet

  • Styrelseledamot Elmia
  • Skadereglerare försäkring
  • Säljare catering
  • Fritidspolitiker i Socialnämnden, Jönköpings kommun