Välkommen till workshop

Den 29 januari 2023 kl. 13:00-15:00 bjuder JAKs styrelse med ordförande Lena Eriksson Åshuvud in till en workshop om motions- och stämmoarbete. Workshopen kommer hållas av Freddy Grip.

Freddy Grip har hela sitt liv brunnit för interndemokrati och civilsamhället. Han har varit med i alla typer av föreningar från Fältbiologerna till Linjettförbundet. 2017 startade han företaget Suffra, vars idé är att digitalisera och möjliggöra för föreningslivet att ha tillgång till digitala verktyg som stärker interndemokratin. Workshopen kommer behandla föreningsstämman i stort och särskilt motionens plats och roll.

Ta chansen att lära dig mer om hur du lägger motioner och hur det fungerar på stämmor. Du får även möjligheten att prata med andra medlemmar och lyfta de frågor som är viktiga för dig.

Workshopen kommer hållas på distans via Zoom, så du behöver inte ta dig någonstans för att medverka. När det är dags för workshopen kopplar du upp dig till mötet HÄR.
Mötes ID är: 892 0761 9605
Lösenkoden är: 727586