Nyhet

Årsredovisning 2023

Nyhetspuff jakse årsredovisning 2023 v2

JAK Medlemsbanks årsredovisning för 2023 är nu tillgänglig på jak.se. Året som gått har inneburit flera utmaningar men är inte utan ljusglimtar. Banken har förbättrat sitt resultat med 50% från föregående år.
— Enligt den budget vi har lagt för kommande år, och som är fullt realistisk, kommer banken kunna visa ett positivt resultat redan 2024, kommenterar Daniel Söderberg, vd för JAK Medlemsbank.

Bankens resultat vid årsbokslutet för 2023 blir ett underskott på drygt -6 miljoner kronor, vilken är en väsentlig förbättring från förra årets resultat på drygt -12 miljoner kronor.

Under 2023 har flera större satsningar genomförts:

  • nytt medlemshanteringssystem
  • ny internetbank
  • nya produkter för inlåning
  • digital satsning på Grus & Guld

Återbetalning av medlemsinsatser
Banken har även erhållit godkännande från Finansinspektionen till att börja återbetala medlemsinsatser genom överlåtelse från medlem till medlem inom givna ramar. Överlåtelseprocessen påbörjades under slutet av 2023.

— Inför 2024 önskar jag att vi tillsammans med våra befintliga medlemmar hjälps åt att öka intresset och skapa än mer förtroende för JAK så att vi kan bli fler i medlemsbasen och även öka inlåningen, avslutar Daniel Söderberg.

Du hittar årsredovisningen här