Nyhet

Idéburet och socialt byggande

13 juli alemdalen 2 rec

Idéburet och socialt byggande är en sektor som kan bidra positivt till mångfalden av boendeformer i Sverige i linje med FN:s Globala mål, men den behöver mer finansiering! JAK erbjuder redan idag byggnadskreditiv till juridiska personer som är rätt strukturerad.

JAKs styrelseordförande, Lena Eriksson Åshuvud, deltog under Almedalsveckan i ett panelsamtal där finansiering av socialt byggande var ämnet för diskussion. Möjligheten att växa sektorn snabbare och synliggöra den med bland annat sociala obligationer framöver, diskuterades även.

Så småningom kommer man kunna ta del av panelsamtalet på byggekologi.com youtube kanal.