Nyhet

JAK aviserar om kommande räntejustering

Räntejustering

Vi vill meddela våra medlemmar om en kommande räntejustering för JAK Bolån hos JAK Medlemsbank. Vi förstår att en räntejustering har inverkan på våra medlemmar, och vi strävar alltid efter att hålla våra kostnader nere. Denna åtgärd är dock nödvändig för att säkerställa att vi kan upprätthålla en stark och hållbar verksamhet som gynnar oss alla.

Bakgrund och räntejustering hos JAK Medlemsbank

Utmaningar med kostnader och intäkter: Bakgrunden till räntejusteringen är att vi inte haft tillräcklig kostnadstäckning under en längre tid tillsammans med de ökade kostnader vi står inför. Dessa kostnadsökningar är resultatet av flera faktorer som påverkar vår bank, inklusive utmaningar med intäkter.

  1. Ökade leverantörskostnader: De kostnader vi har gentemot våra leverantörer har ökat, vilket påverkar vår verksamhet direkt.
  2. Investeringar i nytt medlemshanteringssystem: För att minska kostnader, förbättra och effektivisera vår medlemsbetjäning samt för att möta framtida behov, har vi investerat i ett nytt och modernare medlemshanteringssystem.
  3. Investeringar i ny internetbank: Vi satsar på att förnya och förbättra vår internetbank för att ge våra medlemmar en smidigare och mer användarvänlig upplevelse.
  4. Nysatsning på Grus & Guld: För att ytterligare stärka vår medlemskommunikation och erbjuda våra medlemmar högkvalitativt innehåll har vi ökat våra investeringar i medlemstidningen och sajten Grus & Guld.
  5. Ökade kostnader för regelefterlevnad: Att följa alla gällande regler och riktlinjer är av yttersta vikt för oss. För att säkerställa fullständig efterlevnad har vi ökat våra resurser inom detta område.
  6. Minskad inlåning: Inlåningen har minskat för JAK vilket gör att vi inte kan fortsätta låna ut i samma mån som vi har efterfrågan. Vilket gör att vi inte kan öka intäkterna i form av ökade utlåningsvolymer.

Våra kostnader har kontinuerligt överstigit våra intäkter, vilket innebär att vi behöver vidta vissa åtgärder för att säkerställa vår finansiella stabilitet och framtida hållbarhet. En av våra åtgärder är att justera räntan för JAK Bolån till 4,83% utan erlagd överinsats och 4,38% med erlagd överinsats, räntejusteringen träder i kraft den 1 oktober 2023.

Vi värdesätter ditt förtroende och tackar för din förståelse när vi tar dessa åtgärder för att säkra vår gemensamma framtid. Om du har några frågor eller funderingar kring denna räntehöjning, är du alltid välkommen att kontakta oss.

Tack för att du är en del av JAK Medlemsbank och för att du bidrar till vår gemenskap och hållbarhet!