Nyhet

JAK aviserar om kommande räntehöjning

Informationkommanderäntehöjning

JAK aviserar om räntehöjning för JAK Bolån.

På grund av ökade kostnader och minskad inlåning behöver banken öka intäkterna. Det pågår flera olika initiativ till att förbättra resultatet. Att höja bolåneräntan är en nödvändig åtgärd för att få bankens ekonomi i balans och framtidssäkra verksamheten.

Banken höjer räntan till 4,14%, för dig med överinsats blir räntan 3,69%. Detta gäller fr.o.m. 1 april 2023.

Vår ambition är att erbjuda en så fördelaktig ränta som möjligt till våra medlemmar. Fler medlemmar och ökad inlåning ger JAK bättre möjligheter till ökad kundnytta och attraktiv ränta. Som medlemsägd bank hjälps våra medlemmar åt med bankens ekonomiska ekosystem. Banken behöver inlåning för att kunna fortsätta med utlåning, på så sätt hjälper våra medlemmar varandra och ju fler vi är som hjälps åt desto bättre förutsättningar får vi. Att öka medlemskåren och inlåningen är ett ständigt pågående arbete och med våra medlemmars stöd hoppas vi kunna öka medlemsantalet de kommande åren.

Tillsammans kan vi se till att det finns ett hållbart alternativ i bankbranschen.