Information

Medlemsträff 18 juni

Nyhetspuff jakse 18 huni 24

Välkommen på digital medlemsträff

Plats & Tid: den 18 juni klockan 18:00-20:00, digitalt

På sista medlemsträffen innan sommaren kommer mer information om beslut som fattades på stämman och den nya styrelsen kommer att presentera sig.

Missa inte chansen att ställa frågor och diskutera aktuella ämnen i din bank!

Tillsammans kan vi verka för att JAK blir en drivkraft i en hållbar utveckling för människa, miljö och ekonomi.

Varmt välkomna!